Opłaty

OPŁATY

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT I ŻYWIENIE W BURSIE

  1. Miesięczne czesne za pobyt w Bursie wynosi 150 złotych i jest opłatą stałą.
  2. Dzienna stawka żywieniowa (w tym śniadanie, obiad, kolacja)  – 23,00 zł Stawki dotyczące opłat obowiązują do 31.12.2022.

Koszt wyżywienia i pobytu w Bursie za miesiąc GRUDZIEŃ wynosi: 518,00 zł.

16 dni nauki (16×23 zł) = 368 + 150 czesne = 
518 zł.

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I CZESNE W BURSIE NALEŻY UISZCZAĆ TERMINOWO NAJPÓŹNIEJ DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, ZA MIESIĄC BIEŻĄCY NA KONTO BURSY

Nr konta bankowego:

54 1240 4748 1111 0010 4147 1059

BURSA KSIĘŻY JEZUITÓW W NOWYM SĄCZU

W treści przelewu wpisujemy:

imię i nazwisko wychowanka

opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w Internacie za miesiąc …

W SPAWACH FINANSOWYCH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z P. IWONĄ POD NUMEREM TELEFONU:
512 215 982