REKRUTACJA 2022/2023

Rozpoczęliśmy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny 2022/2023 

Przebieg rekrutacji:

 1. Podczas trwania rekrutacji należy złożyć wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (podanie, kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, oświadczenie rodziców, regulamin placówki). Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Bursy w zakładce REKRUTACJA lub w siedzibie placówki.
 2. Po zakończeniu rekrutacji Komisja rozpatruje złożone dokumenty i decyduje,
  którzy Kandydaci zostaną przyjęci do Bursy na kolejny rok szkolny.
 3. Ostateczna decyzja o przyjęciu wychowanka do Bursy przekazana zostanie rodzicom/opiekunom telefonicznie.
 4. Osoby, które nie zostaną przyjęte (a tym samym nie otrzymają telefonu zwrotnego) będą wpisane na listę rezerwową.
 5. Wychowankowie, którzy zrezygnują z miejsca w Bursie, zobowiązani są
  do niezwłocznego poinformowania o tym dyrekcję placówki.

Zakwaterowanie:

 1. Zakwaterowanie odbędzie się 31.08.2022r. od godziny 16.00
 2. W dniu zakwaterowania, każdy mieszkaniec obowiązkowo przywozi ze sobą:
 • własną pościel: poduszkę, kołdrę, poszewki, prześcieradło z gumką (90×200)
 • koc/narzutę do przykrycia łóżka,
 • ręczniki oraz środki do higieny osobistej,
 • lampkę na biurko, 
 • obuwie zamienne – pantofle oraz klapki pod prysznic.
 • DOWÓD OSOBISTY wymagany do zameldowania

31.08.2022 r. odbędzie się obowiązkowe spotkanie organizacyjne z o. Dyrektorem oraz personelem pedagogicznym, dla rodziców NOWYCH mieszkańców Bursy.

Wszelkie pytania  można kierować pod numer telefonu: 

 • 606 424 487 
 • /18/ 442 30 98

lub na adres mailowy: