1% dla Bursy!

Drodzy i kochani Przyjaciele,

jeśli ktokolwiek z Was zechciałby wesprzeć działalność Bursy Jezuickiej może to uczynić przekazując 1% swojego podatku dochodowego wykazywanego
w rocznym zeznaniu podatkowym. W tym celu należy podać w formularzu PIT numer KRS Fundacji Ignatianum – 0000236286, której misją i celem  jest wspieranie jezuickich dzieł edukacyjnych. Należy także wskazać cel przekazywanych środków na działalność statutową: Bursa Ks. Ks. Jezuitów
im. Ks. Władysława Gurgacza SI w Nowym Sączu.

1_procent_podatku bursa

 

 

 

 

Przekazane środki finansowe pomogą kontynuować i rozwijać działalność opiekuńczo-wychowawczą Bursy w zakresie:

  • dofinansowania uczestnictwa wychowanków w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez miasto Nowy Sącz
  • dofinansowania zajęć sportowych
  • wyposażenia pracowni do nauki indywidualnej i biblioteki
  • organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie placówki
  • wspierania wychowanków z rodzin o trudnej sytuacji materialnej

Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie w imieniu swoim i wszystkich pracowników
oraz mieszkańców Bursy Jezuitów w Nowym Sączu.

 o. Bogdan Całka SJ
dyrektor Bursy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.