REKRUTACJA

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POBYT I ŻYWIENIE W BURSIE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

  1. Miesięczne czesne za pobyt w Bursie wynosi 120 złotych i jest opłatą stałą.
  2. Dzienna stawka żywieniowa (w tym śniadanie, obiad, kolacja)  – 18,00 zł           

Koszty wyżywienia i pobytu w Bursie  za miesiąc wrzesień wyniesie: 516,00 zł.

/22 dni nauki ( 22×18 zł) = 396 + 120 czesne = 516 zł./

Przez kolejne miesiące koszt wyżywienia będzie ulegał zmianom, w zależności od ilości  dni nauki w danym miesiącu.

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I CZESNE W BURSIE NALEŻY UISZCZAĆ TERMINOWO NAJPÓŹNIEJ DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, ZA MIESIĄC BIEŻĄCY NA KONTO BURSY

Nr konta bankowego:

54 1240 4748 1111 0010 4147 1059

BURSA KSIĘŻY JEZUITÓW W NOWYM SĄCZU

W treści przelewu wpisujemy:

imię i nazwisko wychowanka

opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w Internacie za miesiąc …

 W celu usprawnienia kwaterowania młodzieży prosimy rodziców o wcześniejsze wydrukowanie i wypełnienie dokumentów do celów meldunkowych (dotyczy uczniów niepełnoletnich) – zgłoszenie pobytu czasowego (DRUK), wypełnić wg (WZÓR)

  • Z uwagi na panujący stan epidemii przepisy dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji zamieszczonych na stronie szkoły.