REKRUTACJA

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Rekrutacja 2019/2020

I. Terminy rekrutacji:

 1. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2019/2020
  – od 06.05.2019 r. do 07.06.2019 r.
 2. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach od 10.06.2019 r. do 14.06.2019 r.
 3. Decyzja o przyjęciu Kandydata do Bursy podjęta zostanie do dnia 21.06.2019 r.

II. Przebieg rekrutacji:

 1. W wyznaczonym terminie należy złożyć wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (podanie, kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, oświadczenie rodziców, regulamin placówki). Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Bursy
  w zakładce REKRUTACJA lub w siedzibie placówki.
 2. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje złożone dokumenty i decyduje, którzy Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną z Dyrektorem Bursy.
  O terminie rozmowy rodzice / opiekunowie prawni Kandydata poinformowani zostaną telefonicznie.
 3. Na rozmowę rekrutacyjną Kandydat przybywa wraz z jednym z rodziców / opiekunów prawnych.
 4. Ostateczna decyzja o przyjęciu wychowanka do Bursy przekazana zostanie rodzicom/opiekunom telefonicznie po przeprowadzeniu wszystkich rozmów rekrutacyjnych.
 5. Osoby, które nie zostaną przyjęte, będą wpisane na listę rezerwową.
 6. Wychowankowie, którzy zrezygnują z miejsca w Bursie, zobowiązani są
  do niezwłocznego poinformowania o tym dyrekcję placówki.

III. Zakwaterowanie:

 1. Zakwaterowanie odbędzie się 01.09.2019 r. od godziny 16.00
 2. W dniu zakwaterowania, każdy mieszkaniec obowiązkowo przywozi ze sobą:
 • własną pościel: poduszkę, kołdrę, poszewki, prześcieradło z gumką (90×200)
 • koc/narzutę do przykrycia łóżka,
 • ręczniki oraz środki do higieny osobistej,
 • lampkę na biurko,
 • obuwie zamienne – pantofle oraz klapki pod prysznic.
 • DOWÓD OSOBISTY wymagany do zameldowania

01.09.2019 r. o godz. 18.00 odbędzie się obowiązkowe spotkanie organizacyjne dla rodziców wychowanków z o. Dyrektorem
oraz personelem pedagogicznym Bursy.

Wszelkie pytania  można kierować pod numer telefonu:

 • 606 424 487
 • /18/ 442 30 98

lub na adres mailowy:

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

KWESTIONARIUSZ

OŚWIADCZENIE

PODANIE

REGULAMIN Bursy